Điều khoản sử dụng

Thông tin về điều kiện và điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Quy định sử dụng dịch vụ (được gọi là “Quy định”) bao gồm những điều khoản, nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn về việc sử dụng dịch vụ tại Công ty cổ phần CloudX (được gọi là “Công ty”) nhằm quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (“Khách hàng”) đối với các dịch vụ và sản phẩm của Công ty (“Dịch vụ & Sản phẩm”).

Những quy định được tạo ra nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa Công ty và khách hàng. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi các Quy định, điều khoản về dịch vụ & sản phẩm bất cứ lúc nào và thời gian nào, tự động có hiệu lực đối với tất cả các khách hàng khi được Công ty thông qua và công bố tại https://cloudx.com.vn/dieu-khoan trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Công ty và khách hàng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ & sản phẩm của Công ty, khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các Quy định này.

Điều khoản 1. Phạm vi áp dụng

Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ Đăng ký tên miền Hosting, SSL, thiết kế website, thuê Cloud VPS, Cloud Server, Máy Chủ Ảo, Máy chủ vật lý, thuê chỗ đặt máy chủ, Xmail, Canvas LMS giữa bên sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ – Công ty cổ phần CloudX (gọi tắt là CLOUDX).

Điều khoản 2. Đăng ký dịch vụ

Khi xem xét đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận biết các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ này không được hoàn lại phí khi đã đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Điều khoản 3. Sử dụng dịch vụ

3.1. Dịch vụ đăng ký tên miền

 • Khi đăng ký tên miền: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt – (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II) Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.
 • Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền cần hoàn tất hồ sơ gửi về CLOUDX (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. CLOUDX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.
 • Đối với tên miền quốc gia “.vn”: đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VNNIC”) về đăng ký và sử dụng tên miền.
 • Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://thongbaotenmien.vn/trangchu.xhtml.
 • Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho CLOUDX theo đúng thủ tục đã quy định.
 • CLOUDX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định tại mục 3.1 của quy định này.
 • Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ (redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng . Người đăng ký hiểu rằng nhà đăng ký không thể và sẽ không kiểm tra xem liệu trang đó có vi phạm các quyền lợi hợp pháp như các quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, thương hiệu… của người đăng ký hay bên thứ ba bất kỳ; hoặc nội dung hiển thị trong trang không phù hợp; hoặc vi phạm các luật lệ, quy tắc tại khu vực, địa phương hoặc gây tổn hại đến người đăng ký hay bên thứ 3 bất kỳ. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

3.2. Dịch vụ lưu trữ Webhosting

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, quy định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và quy định trong hợp đồng của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.
 • Khách hàng không được lưu trữ thông tin, dữ liệu sau trên website:
  + Có mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
  + Sao lưu phần mềm không có bản quyền.
  + Nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
  + Bất cứ hình thức phishing, hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác, quốc gia.
  + Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống gây ra cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ mã nguồn tấn công DoS, DDoS,…)
  + Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

3.3. Quy định sử dụng máy chủ ảo (VPS), Cloud VPS, Cloud Server, Dedicated Server

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, quy định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác cài đặt trên máy chủ (nếu có)
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên VPS, Server trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi hoặc bị phá hoại do bị mất các thông tin truy cập dịch vụ.
 • Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên VPS, server Dedicated.
 • Khách hàng phải đảm bảo tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng website của mình trên VPS, server Dedicated vào những mục đích hợp pháp.
 • Chịu trách nhiệm về các thông tin cài đặt trên máy chủ, về bản quyền hệ điều hành, phần mềm sử dụng trên server và đảm bảo các thông tin không chứa phần mềm phá hoại;
 • Riêng đối với Quý Khách sử dụng VPS chạy hệ điều hành windows sử dụng chạy tools (Tăng view, tools đào coin... hoặc gây chiếm tài nguyên máy chủ) VPS sẽ bị khóa và không được hoàn tiền.

3.4. Quy định dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ Colocation

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và quy định trong hợp đồng của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khách hàng phải đảm bảo tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng website, toàn bộ nội dung dữ liệu của mình trên Colocation Server vào những mục đích hợp pháp.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà khách hàng sử dụng trên server.

3.5 Quy định dịch vụ thiết kế web

 • Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.
 • Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…,đi ngược đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

3.6 Quy định dịch vụ trường học ảo Canvas LMS

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, quy định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và quy định trong hợp đồng của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.
 • Khách hàng không được lưu trữ thông tin, dữ liệu sau trên website:
  + Có mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam
  + Nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
  + Bất cứ hình thức phishing, hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác, quốc gia.
  + Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống gây ra cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ mã nguồn tấn công DoS, DDoS,…)
  + Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

3.7 Quy định cho các dịch vụ khác

 • – Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kì ai gửi đến server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên server.
 • Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên server.
 • Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Website của mình trên server vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:
  + Không dùng server vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình.
  + Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
  a. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp... hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
  b. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
  + Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email.
  + Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
  + Riêng đối với Quý Khách sử dụng VPS chạy hệ điều hành windows sử dụng chạy tools (Tăng view, tools đào coin... hoặc gây chiếm tài nguyên máy chủ) VPS sẽ bị khóa và không được hoàn tiền.
 • Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
 • Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.
 • Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.
 • Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như lỗi phần cứng do nhà sản xuất và cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.
 • Nếu bạn vi phạm trong việc thanh toán chi phí, vi phạm các qui định nêu trên, chúng tôi có thể tạm ngưng các dịch vụ và/hoặc ngay lập tức kết thúc hợp đồng mà không thông báo trước.
 • Chúng tôi sẽ không hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào do việc ngừng dịch vụ vì lý do vi phạm từ phía người sử dụng ở các mục đã nêu trên.
 • Trường hợp xấu, Chúng tôi có quyền loại bỏ account của bạn mà không thông báo trước. Nếu như bạn vi phạm các mục trên

Điều khoản 4: Quy định về Thanh toán

 • Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
 • Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.
 • Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu khách hàng không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
 • Trước thời gian gia hạn 7 ngày, CLOUDX sẽ gửi thông báo tới quý khách hàng bằng văn bản qua email hoặc điện thoại.
 • Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, CLOUDX sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 • Đối với dịch vụ Tên Miền, trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, CLOUDX sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
 • Hình thức thanh toán: Khi đăng ký dịch vụ tại CLOUDX, quý khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau:
  + Thanh toán trực tiếp tại văn phòng CLOUDX. HOTLINE: 0983.357.585
  + Chuyển khoản qua Internetbanking
  Quý khách hàng có thể chuyển khoản qua số tài khoản công ty:
  Ngân Hàng MB Số tài khoản: 5699689999 Chủ Tài khoản: CONG TY CO PHAN CLOUDX
  Ngân Hàng MB Số tài khoản: 5588886888868 Tên tài khoản: NGUYEN HUU CUONG
  * Lưu ý: Khách hàng vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán, số hợp đồng để CLOUDX tự động xác nhận thanh toán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên website.

Điều khoản 5: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

5.1. CLOUDX có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không phải hoàn trả lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm các quy định sử dụng trong điều khoản 3.
 • Quý khách đã sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích hay hình thức nào đó mà vi phạm pháp luật Việt Nam đã quy định. Cũng như sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên
 • Quý khách gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
 • Quý khách tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 • Quý khách có hành động gian lận hoặc trái phép, lưu trữ, sử dụng cài đặt hay phát hành game không bản quyền, game lậu …
 • Quý khách lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 • Theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật quy định.

5.2. CLOUDX có quyền hủy bỏ những dịch vụ khách hàng đăng ký dùng thử nhưng không gia hạn
Trước khi CLOUDX tạm ngừng dịch vụ, khách hàng có trách nhiệm backup lại toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ tại hệ thống CLOUDX. CLOUDX sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu của bạn.

Điều khoản 6: Hỗ trợ khách hàng

CLOUDX hỗ trợ khách hàng nhanh chóng qua các kênh: Điện thoại, zalo, message, telegram, livechat, ticket.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần CloudX
- Tên giao dịch quốc tế: CLOUDX JOINT STOCK COMPANY
- Mã số thuế: 0107249737
- Người đại diện: Nguyễn Hữu Cường.
- Địa chỉ Văn phòng: Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hotline: 0983.357.585
- Email: [email protected]
- Website: https://cloudx.com.vn

Liên hệ với Cloudx!

Lưu ý: Quý khách cần HỖ TRỢ KỸ THUẬT vui lòng đăng nhập vào hệ thống ERP của CloudX để gửi ticket: https://cloudx.com.vn/trang-quan-tri

Liên hệ ngay