Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Install Vmware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

I. Mục lục

1. Cài đặt VMware Horizon Client

 2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     2.3. Kết nối VDI Full Clone

     2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     2.5. Kết nối Application Services

II.Triển khai

1. Cài đặt VMware Horizon Client

     B.1 Download file VMware Horizon Client.

     URL: https://view.sysops.top

     B.2

     

     B.3

     B.4

    

     B.5

 

 

2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     B.1

     B.2

     B.3

     B.4

     B.5

 2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 

  2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 2.3. Kết nối VDI Full Clone

     B.1

     B.2

     B.3

     

 2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     B.1

     B.2

     B.3

 

 2.5. Kết nối Application Services

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và Copy khóa học đã có
Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và ...

Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và Copy khóa học đã có

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy
Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình ...

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy

Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition
Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition

Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition

5 phần mềm quản lý đào tạo - LMS tốt nhất năm 2024
5 phần mềm quản lý đào tạo - LMS tốt nhất năm 2024

5 phần mềm quản lý đào tạo - LMS tốt nhất năm 2024

Tổng quan về giải pháp Cisco ACI
Tổng quan về giải pháp Cisco ACI

Tổng quan về giải pháp Cisco ACI

Tính năng OutComes – Kiểm tra kết quả học tập của sinh viên trên Canvas LMS
Tính năng OutComes – Kiểm tra kết quả học tập của sinh ...

Tính năng OutComes – Kiểm tra kết quả học tập của sinh viên trên Canvas LMS