Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Install Vmware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

I. Mục lục

1. Cài đặt VMware Horizon Client

 2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     2.3. Kết nối VDI Full Clone

     2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     2.5. Kết nối Application Services

II.Triển khai

1. Cài đặt VMware Horizon Client

     B.1 Download file VMware Horizon Client.

     URL: https://view.sysops.top

     B.2

     

     B.3

     B.4

    

     B.5

 

 

2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     B.1

     B.2

     B.3

     B.4

     B.5

 2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 

  2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 2.3. Kết nối VDI Full Clone

     B.1

     B.2

     B.3

     

 2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     B.1

     B.2

     B.3

 

 2.5. Kết nối Application Services

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux
Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong ...

Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux

10 Phần mềm E-Learning Management Systems (LMS) tốt nhất theo đánh giá của Forbes 2023
10 Phần mềm E-Learning Management Systems (LMS) tốt ...

10 Phần mềm E-Learning Management Systems (LMS) tốt nhất theo đánh giá của ...