Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Install Vmware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

I. Mục lục

1. Cài đặt VMware Horizon Client

 2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     2.3. Kết nối VDI Full Clone

     2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     2.5. Kết nối Application Services

II.Triển khai

1. Cài đặt VMware Horizon Client

     B.1 Download file VMware Horizon Client.

     URL: https://view.sysops.top

     B.2

     

     B.3

     B.4

    

     B.5

 

 

2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     B.1

     B.2

     B.3

     B.4

     B.5

 2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 

  2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 2.3. Kết nối VDI Full Clone

     B.1

     B.2

     B.3

     

 2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     B.1

     B.2

     B.3

 

 2.5. Kết nối Application Services

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Fix lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng ảnh hưởng 40% trên hệ điều hành Ubuntu - CVE-2023-2640 và CVE-2023-32629
Fix lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng ảnh hưởng 40% trên hệ ...

Fix lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng ảnh hưởng 40% trên hệ điều hành Ubuntu - ...

Hướng dẫn cài đặt CheckMK trên Ubuntu 22.04LTS
Hướng dẫn cài đặt CheckMK trên Ubuntu 22.04LTS

Hướng dẫn cài đặt CheckMK trên Ubuntu 22.04LTS

Pfsense mạng nội bộ LAN không truy cập được web của công ty trong LAN – NAT Reflection
Pfsense mạng nội bộ LAN không truy cập được web của ...

Pfsense mạng nội bộ LAN không truy cập được web của công ty trong LAN – NAT ...

NAT NPT mapping trên Pfsense là gì?
NAT NPT mapping trên Pfsense là gì?

NAT NPT mapping trên Pfsense là gì?

Tìm hiểu các giao thức hỗ trợ SAN, SAN switch, Switch InfiniBand, Switch Fibre Channel
Tìm hiểu các giao thức hỗ trợ SAN, SAN switch, Switch ...

Tìm hiểu các giao thức hỗ trợ SAN, SAN switch, Switch InfiniBand, Switch Fibre ...

Tìm hiểu về chuẩn FCoe, FCoe-NPV
Tìm hiểu về chuẩn FCoe, FCoe-NPV

Tìm hiểu về chuẩn FCoe, FCoe-NPV