Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Install Vmware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt VMware Horizon Client

I. Mục lục

1. Cài đặt VMware Horizon Client

 2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     2.3. Kết nối VDI Full Clone

     2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     2.5. Kết nối Application Services

II.Triển khai

1. Cài đặt VMware Horizon Client

     B.1 Download file VMware Horizon Client.

     URL: https://view.sysops.top

     B.2

     

     B.3

     B.4

    

     B.5

 

 

2. Kết nối hệ thống VMware Horizon Server

     B.1

     B.2

     B.3

     B.4

     B.5

 2.1. Kết nối VDI Linked Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 

  2.2. Kết nối VDI Instant Clone

     B.1

     B.2

     B.3

 2.3. Kết nối VDI Full Clone

     B.1

     B.2

     B.3

     

 2.4. Kết nối Service Remote Desktop

     B.1

     B.2

     B.3

 

 2.5. Kết nối Application Services

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Kiểm tra IP bị blacklist, Whitelist trên DirectAdmin và thêm xóa IP
Kiểm tra IP bị blacklist, Whitelist trên DirectAdmin ...

Kiểm tra IP bị blacklist, Whitelist trên DirectAdmin và thêm xóa IP

Hướng dẫn nhúng file MP3, MP4 từ google Drive lên Canvas LMS.
Hướng dẫn nhúng file MP3, MP4 từ google Drive lên ...

Hướng dẫn nhúng file MP3, MP4 từ google Drive lên Canvas LMS.

Hướng dẫn Extend Disk ổ C trên Windows Server 2022, 2019…
Hướng dẫn Extend Disk ổ C trên Windows Server 2022, ...

Hướng dẫn Extend Disk ổ C trên Windows Server 2022, 2019…

Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và Copy khóa học đã có
Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và ...

Canvas LMS Hướng dẫn đăng nhập – Tạo khóa học mới và Copy khóa học đã có

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy
Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình ...

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy

Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition
Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition

Hướng dẫn cài đặt MSSQL 2019 Standard Edition